Project

Terug

2014 – Dertien Waterpompen in Mangochi

Als Stichting hebben wij ons wederom ingezet om de bevolking in delen van Malawi te voorzien in de eerste levensbehoeften. De afgelopen jaren heeft de Stichting in samenwerking met sponsoren en de Stichting Wilde Ganzen verschillende waterpompen geplaatst

In 2014 werden er in het midden van Malawi, in Mangochi, 13 waterpompen gerealiseerd. De overheid is niet in staat om de mensen in Malawi te voorzien van voldoende waterpompen. Mensen moeten mensen vaak kilometers lopen voor gezond drinkwater. Door het slaan van deze pompen hoeven de mensen minder ver te lopen en is er meer tijd voor andere bezigheden zoals: werken, voedsel verzamelen en de zorg voor kinderen.

Doel van de waterpompen?

Het plaatsen van waterpompen dient nog een ander doel dan primair leven, het zorgt er namelijk ook voor dat ziektes onder kinderen afneemt. Mensen zijn namelijk niet meer genoodzaakt vervuild water te gebruiken, omdat ze niet meer zover hoeven te lopen voor gezond water.

Waterpompen dragen bij aan de toekomstperceptie van Malawianen. Men raakt intrisiek betrokken, omdat men kans heeft om te overleven en zicht te houden op een betere toekomst. Naast het primaire doel van een waterpomp, worden mensen ook voorzien van werk. Vanuit Stichting Vrienden voor Afrika wordt onderhoud en beheer aan de waterpompen gepromoot door gebruikers contributie te laten betalen. Dit gaat om een zeer laag bedrag en door deze bijdrage kan het onderhoud aan de pompen worden betaald.

Deze exercitie is op dit moment nog in ontwikkeling, waardoor het plaatsen van nieuwe waterpompen een kwestie van tijd en geld is. Uw bijdrage is om deze reden dan ook nog steeds welkom.


Top