Project

Terug

2019 – Noodhulp na Orkaan Ocai

Noodhulp: Investeren in kennis cruciaal

Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn onlangs zwaar getroffen door de orkaan Ocai. Huizen zijn weggevaagd, oogsten zijn mislukt en er zijn meer dan 750 doden. Wij als Stichting hebben besloten een noodhulp actie op te starten om bij te dragen aan de werderopbouw.

Vanuit economisch oogpunt vindt er veel houtkap plaats, hierdoor raken hectares grond verzwakt en biedt het landschap onvoldoende weerstand tegen natuurgeweld. Deze wijze van werk is gebaseerd op korte termijn. Natuurgewerld kan niet worden voorkomen, maar het is wel zaak te begrijpen hoe en met welke middelen hiermee omgegaan kan worden. Stichting Vrienden voor Afrika heeft de focus het onderwijsniveau in Malawi te verbreden. Investeren in kennis is cruciaal, onderwijs is hierin een belangrijke spil. Als stichting willen wij bijdragen aan de wederopbouw door financiële hulp te bieden. Dit doen wij door in gesprek te gaan met lokale instantie en te luisteren waar men het meest bij gebaat is. Vervolgens wordt er een budget vastgesteld en uitgekeerd aan de diverse instanties die hiermee aan de slag kunnen gaan.

 

 

 


Top