Hoe vraag ik een project aan?

Zo werkt het:

Een aanvraag indienen bij Stichting Vrienden voor Afrika werkt als volgt:

  1. Bekijk de richtlijnen en download het Project Application Form Friends of Africa, PAFFAF.
  2. Doe een vooraanvraag door uw idee kort en bondig aan ons voor te leggen, zonder bijlagen.
  3. Past uw projectidee bij onze missie en visie? Dan krijgt u binnen enkele weken, maximiaal 4, een uitnodiging om een uitgebreide projectbeschrijving in te dienen. Als we uw vooraanvraag afwijzen, is het helaas niet mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen.
  4. Stuur het ingevulde “PAFFA”-formulier in via projecten@vriendenvoorafrika.nl Daarbij horen diverse documenten, zoals een projectbegroting en een gewaarmerkte kopie van de statuten van uw organisatie. U krijgt een overzicht van de bijlagen die nodig zijn.
  5. U wordt via het bestuur van de Stichting op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw aanvraag. Nadat de volledige aanvraag is ingediend, mét alle bijbehorende stukken krijgt u binnen circa twee maanden bericht over het besluit. Mogelijk dat een bestuurslid of adviseur tussentijds met u contact opneemt met aanvullende vragen.
  6. Zijn er tussentijds veranderingen die van invloed kunnen zijn op de aanvraag, stuurt u ons dan hierover een bericht.

 

Hoe Stichting Vrienden voor Afrika uw aanvraag beoordeelt

Elke aanvraag wordt zorgvuldig gewogen. Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe meer ogen er meekijken naar uw aanvraag. Daarom neemt de beoordeling van grotere projecten wat meer tijd in beslag. Voor toekenningen hoger dan € 5.000 leggen we de aanvraag voor aan de leden van ons bestuur.

Of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage, hangt af van of uw aanvraag voldoet aan de richtlijnen die wij als Stichting hanteren. Lees hier waar wij als Stichting voor staan.

Het komt een enkele keer voor dat we geen financiële steun kunnen geven aan projecten die wel voldoen. Dat is het geval als we meer aanvragen binnenkrijgen dan we aan budget beschikbaar hebben.

 

Vragen over de beslissing?

Mogelijk heeft u behoefte aan een toelichting op het besluit over uw aanvraag. U kunt dan met ons contact opnemen.

 

Niet eens met beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw definitieve aanvraag? Dan is er de mogelijkheid om binnen zes weken een verzoek tot heroverweging in te dienen. Er moet in uw verzoek dan wel nieuwe en aanvullende informatie staan.

Dien het verzoek tot heroverweging schriftelijk in of per mail (projecten@vriendenvoorafrika.nl), onder vermelding van ‘heroverweging’. Vermeld ook het projectnummer. Motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij zullen opnieuw uw aanvraag bekijken en informeren u over het besluit.

Top