Gestart met de bouw!

Januari 2021

Bouw Bolera Basisschool
In mei 2020, wilden wij starten met de bouw van het schoolgebouw, met de verwachting deze in september 2020 op te leveren. Het plan is dat de plaatselijke mensen de school bouwen. De coördinatie zou door een architecten en vrijwilligers uit Nederland, worden gedaan. Zij zouden ook zorgen voor een stukje opleiding, zodat de lokale mensen in de toekomst een dergelijk project zelf helemaal zouden kunnen realiseren. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus heeft ons ertoe gedwongen de bouw uit te stellen tot april 2021. 

Nu de vrijwilligers niet naar Malawi kunnen, hebben we gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. We hebben na veel intern overleg (met de gemeenschap aldaar) de vraag in Malawi neergelegd of ze daar zelf de school helemaal kunnen bouwen en zijn tot een werkbare vorm gekomen, waarbij men ervoor heeft gekozen als gemeenschap dit project aan te nemen met ondersteuning, op afstand, vanuit Nederland. 

 Wij als bestuur juichen de bouw in Malawi door de community toe. Het is de kern van ontwikkelingswerk, lokaal eigenaarschap.

Hoe is het verder gegaan?

Ondanks het uitstellen van de bouw hebben we niet stil gezeten. Sinds onze laatste grote actie, Het Glazenhuis eind vorig jaar hebben we een hoop werk verzet, organisatorisch maar ook op het gebied van cultuur.

Bestuur 
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door de vrijwilligers in Nederland. De bouwtekeningen zijn gemaakt, het bestek is afgerond en er zijn voldoende vrijwilligers bereid gevonden om de bouw te ondersteunen in Malawi, zowel fysiek als digitaal.

Vrijwilligers
We hebben een cross country promotieteam samengesteld. Dit team gaat de school promoten voor- en tijdens de bouw. Er zijn ontwerpen gemaakt voor het schilderen van de school, over de speel attributen op het sportveld en een cultuurprogramma om de nieuwe school onder de aandacht te brengen. Dit team versterkt lokaal eigenaarschap binnen de community, iets wat men in Bolera tot op heden niet gewend is. De promotiematerialen zoals het Billboard en de tekeningen voor de school zijn inmiddels afgerond.

Team Afrika
Een tweetal agenten (Prescot Thawe en Hasting Phale), welke onder de vlag van Stichting Vrienden voor Afrika het bouwproject lokaal ondersteunen is druk bezig met allerlei verschillende activiteiten. Zo is er onder andere een container geïnstalleerd voor de opslag voor alle schoolmaterialen, welke voorzien is van elektriciteit, beveiliging en een ‘dak ‘. Daarnaast is er een waterpomp geboord en worden de cementblokken voor het schoolgebouw gefabriceerd.

Mei-2021

De eerste paar weken..

De eerste paar weken hebben we met bewondering gekeken naar de wijze waarop de Malawianen hun handen uit de mouwen staken en hoe goed de communicatie verloopt. Eenmaal gestart, kwam helaas de eerste uitdaging al om de hoek kijken, welke te maken heeft met de gevolgen van COVID-19. De grondstof ijzer is sinds begin april met 30% gestegen, wat direct impact heeft op het budget. Hastings en Prescot hebben alles op alles gezet om de prijs waar mogelijk te drukken waar hun onderhandelingskracht goed van pas is gekomen. 

Betrokkenheid bevolking 
Waar in Nederland alleen de bouwlieden helpen, kwam er voor het bouwrijp maken van de grond een groot aantal dorpswonders helpen. Van wat wij hebben gezien in foto’s. filmpjes en de wekelijkse teams meetings zijn ze ontzettend gedreven om mee te werken en halen ze hier voldoening uit.