Vrienden voor Afrika. Help ons helpen.Help mee
235 mensen hebben gedoneerd€ 25.456

Actueel

Aankondigiing bouwproject 2019

Dit jaar gaan wij starten met de voorbereidingen om een nieuwe school in het dorpje Bolera te gaan bouwen.

 

 

Reis Malawi 2017

Afgelopen zomervakantie zijn een aantal bestuursleden, waaronder het nieuwe bestuur naar Malawi afgereisd om nader kennis te maken met de lokale instanties en bestaande contacten. Daarnaast heeft het bestuur bijna alle uitgevoerde projecten bezocht. Tijdens deze reis heeft de stichting haar nieuwe visie gedefinieerd.

Nieuws

€ 3.500,00 door december acties!

In december 2018 zijn er twee grote acties geweest, waaronder een huis-aan-huiscollecte én een flessenbonnen actie bij de Jumbo.
Al met al leverde het zo’n €3.500 op. Fantastisch! Een mooi stuk hierover in de krant de Bunschoter.

Strategische samenwerking met het Oostwende College

07-06-2018

Stichting Vrienden voor Afrika is een strategische samenwerking aangegaan met het Oostwende College uit Bunschoten-Spakenburg. Deze is tot stand gekomen, doordat wij de focus van primaire noodhulp hebben verlegd naar educatie. De samenwerking zal gestalte krijgen door gezamenlijke acties op touw te zetten om zodoende geld in te zamelen voor nieuwe projecten Malawi. Een ander onderdeel van de samenwerking is een nieuw project genaamd: “Wereldburgerschap”. Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen hier en daar, jezelf en anderen. Wereldburgerschap is beseffen dat wij, terwijl we hier leven, toch van grote betekenis kunnen zijn bij de wereld buiten de landgrenzen. De wijze waarop dit project gestalte zal krijgen, is leerlingen in aanraking laten komen met andere culturen, mensen en werelddelen.

Cordaid Actie – Schoon Drinkwater

In hoeveel stappen was u vanochtend bij de kraan? In Nederland denken we er eigenlijk niet meer over na. We hebben binnen handbereik altijd schoon drinkwater. We hoeven ons niet af te vragen of het water uit de kraan wel veilig is en of er er niet ziek van worden. Weet u hoeveel water u per dag gebruikt? In Nederland gebruiken we gemiddeld 119 liter per dag. In afgelegen gebieden hebben mensen maar zo’n 3 liter per dag tot hun beschikking.

844 miljoen mensen hebben geen beschikking tot schoon drinken. Deze mensen drinken of vervuild water of moeten lange afstanden afleggen om schoon drink water te tappen. Uit onderzoek blijkt dat 262 miljoen mensen langer dan 1 uur moeten lopen voor schoon drinkwater. Wereldwijd sterft er elke 90 seconden nog steeds een kind, omdat het vervuild water drinkt.

Schoon drinkwater behoort volgens de Verenigde Naties tot de mensenrechten. Dit zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wij als stichting Vrienden voor Afrika willen ons hier hard voor maken, omdat schoon drinkwater een eerste levensbehoefte is.

De afgelopen decennia is er al veel verbeterd. Inmiddels hebben miljoenen mensen de beschikking tot schoon drinkwater verkregen. Dit is fantastisch en de stichting wil bijdragen aan het voortzetten van deze ontwikkeling.

Vrienden voor Afrika is op dit moment 15 waterpompen aan het boren in het Zuiden van Malawi. Er zijn 10 pompen in gebruik genomen, voor dit project zijn er nog 5 te gaan. De pompen worden geslagen op plekken waar moeilijk groot apparatuur en gereedschap kan komen. Het vraagt specialistische kennis en vaardigheden om op deze plekken te boren naar water. In samenwerking met lokale partners en adviseurs hebben wij de juiste mensen gevonden om deze missie te laten slagen.

Als stichting denken we niet alleen op de korte termijn, maar denken ook na op de lange termijn. Alle pompen worden door de lokale mensen onderhouden. Dit houdt in dat iedereen die van de pomp gebruik maakt een kleine bijdrage levert voor het onderhoud van de pompen. Dit maakt dat dit project structureel mensen van schoon drinkwater voorziet.

Niet alleen de plaatselijke stichting Vrienden voor Afrika zet zich in voor schoon drinkwater, ook grote organisaties zoals Cordaid zet zich in voor schoon drinkwater. Teken nu de petitie voor de strijd om schoon drinkwater en roep de tweede kamer op tot actie. Zie de petitie: www.cordaid.org, uw stem telt

Helpt u ook mee om de laatste 5 waterpompen te realiseren? Ieder bedrag maakt het verschil. Uw bijdrage is van levensbelang.

Wie zijn wij?

Vrienden voor Afrika is een interkerkelijke stichting, opgericht in 2002 in Bunschoten-Spakenburg. De bestuursleden van de stichting krijgen geen financiële beloning voor hun inzet. Er wordt beoogt om 100% van de giften in te zetten voor de hulp in Malawi. De stichting wil meebouwen aan een duurzaam Malawi, vanuit de opdracht die Jezus Christus ons heeft gegeven om op te komen voor onze naasten. Wij als stichting hebben de primaire focus gelegd op educatie, waarbij wij samen met u ons inzetten om het niveau van onderwijs significant te gaan verbeteren. Te denken valt aan het bouwen van scholen, leveren schoolmaterialen, kennisoverdracht en actieve participatie in het onderhoud.

Missie

Wij stellen onszelf ten doel, de algemene kennis in Malawi vergroten door te investeren in basis- en voortgezet onderwijs. Op deze manier krijgen kinderen en jongvolwassenen de kans op een hoopvolle toekomst.

Visie

Algemene kennis is de basis voor ontwikkeling. Als stichting willen wij bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs op zowel basis- en middelbare (technische) scholen. Door de educatie te verbeteren wordt het kennisniveau van mensen groter. Wanneer deze kennis wordt vergroot, kunnen mensen zich beter handhaven in diverse situaties. De kennisgebieden zijn bijvoorbeeld: landbouw, irrigatie, ondernemerschap, verder ontplooien van beroepsgericht onderwijs, hygiëne, gezondheid, et cetera.  Op deze manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van de “Self-sustainability” van bevolking van Malawi.

Kernwaarden

Wij zijn betrokken, bewogen en komen op voor onrechtvaardigheid. Deze waarden geven de stichting richting, zodat iedereen in Malawi de kans krijgt op een, hoopvolle toekomst.

Lopende projecten

Locaties van onze projecten

Uitgevoerde projecten

2017 – Solarpomp Green Malata

Green Malata Als Stichting zetten wij ons in de mensen in Malawi te voorzien van de eerste levensbehoeften. De afgelopen jaren heeft de Stichting in samenwerking met sponsoren en de Stichting Wilde Ganzen verschillende waterpompen geplaatst. De overheid is niet in staat om de mensen in Malawi te voorzien van voldoende waterpompen. Mensen moeten vaak […]

2015 – Mais & Huizen in Mulanje

In samenwerking met stichting Vrienden voor Afrika zijn er in de zomer van 2015, 5 jongeren uit Bunschoten-Spakenburg afgereisd naar Malawi. Na één jaar van voorbereidingen heeft de groep voldoende geld opgehaald om de reis en de huizen te kunnen bekostigen. Met het sponsorgeld hebben ze samen met Stichting Bouwen en de lokale bevolking twee […]

2011 – Renovatie dak Mulanje Mission C.C.A.P. Church

Stichting Vrienden voor Afrika heeft in 2011 het verzoek ingewilligd om te investeren in onderhoud en renovatie van de Mulanje C.C.A.P. Chruch. Het dak van het kerkgebouw was toe aan een nieuwe beurt, omdat er veel lekkage was. Mulanje Mission Hospital De kerk is gevestigd op het terrein van het Mulanje Mission Hospital en is, […]

2014 – Dertien Waterpompen in Mangochi

Als Stichting hebben wij ons wederom ingezet om de bevolking in delen van Malawi te voorzien in de eerste levensbehoeften. De afgelopen jaren heeft de Stichting in samenwerking met sponsoren en de Stichting Wilde Ganzen verschillende waterpompen geplaatst In 2014 werden er in het midden van Malawi, in Mangochi, 13 waterpompen gerealiseerd. De overheid is […]

2009-2016 – Tien gezondheidsposten

10 gezondheidsposten In 2009 en 2010 is er een aanvraag gedaan bij Impulsis voor de bouw van 10 gezondheidsposten. De gezondheidsposten zijn gevestigd in een uitgestrekt gebied in het zuiden van Malawi. Deze gezondheidsposten zijn onderdeel van het Mulanje Mission Hospital en hebben meerdere functies. Er worden trainingen gegeven aan vrouwen over gezinsplanning en hygiëne […]

2006-2008 Bouw van Malabada Ziekenhuis

In 2006 werden de voorbereidingen getroffen voor het bouwen van een ziekenhuis met vijf huizen in de sloppenwijk Ndirande. In 2008 werd er een kinderafdeling en 5 extra personeelshuizen bijgebouwd. Het Malabada ziekenhuis levert eerste lijnzorg. De overheid betaald de zorg voor 10.000 patiënten. Deze patiënten bestaan uit zwangere vrouwen (7000) en kinderen (3000) onder de […]

2005 – Nieuwe klasjes voor de Apatsa school

In 2005 werd door de sponsoring van de rotaryclub Spakenburg nieuwe klasjes voor de Apatsa school gebouwd. De sponsoring bestond uit meerdere klaslokalen, toiletten, kantoorruimte en opslagruimtes. De Stella Foundation is een stichting die zich inzet voor onderwijs aan kansarme kinderen en wezen. De ouders van de kinderen betalen een kleine bijdrage aan de school, […]

2005 – 5 personeelshuizen Zomba

In 2005 heeft stichting Vrienden voor Afrika het TEEM (Theological Education by Extension in Malawi) geholpen om 5 personeelshuizen in Zomba te bouwen. Deze huizen zijn van groot belang voor een organisatie zoals TEEM, omdat het hen helpt bij een veilig, gezond en comfortabel leefomgeving van de medewerkers en hun gezinnen. De personeelshuizen bieden zowel de […]

2005 – Renovatie Zondagschool Mulanje

In 2005 heeft stichting Vrienden voor Afrika het gebouw van de zondagschool gerenorveerd. Kinderen krijgen hier Bijbelles op zondag en doordeweeeks. Het gebouw wordt daarnaast ook gebruikt als klaslokaal voor de primary school.

2003 – Hostel voor verpleegkundigen

In 2003 is er door de financiering van ICCO en Stichting Vrienden voor Afrika een hostel geopend geschikt voor 20 studenten voor de opleiding tot verpleegkundige in het ziekenhuis. De studenten worden opgeleid tot volwaardige verpleegkundige. Het hostel biedt een slaapplek voor de studenten. Het ziekenhuis is nu in staat om studenten uit alle delen […]

Malawi 2017

Heeft u een vraag? Neem contact op.

Je naam

Je e-mail

Onderwerp

Je bericht

[recaptcha size:compact]

In het kader van de Europese Verordening Gegevensbescherming, hebben wij voor u beschreven waar en op welke manier wij met uw gegevens omgaan. U kunt dit in onze Privacy Statement terugvinden.

Dit hebben wij mede dankzij u bereikt!

Vrijwilligers

Jaap Offringa

AdviseurIn 2002 heb ik samen met mijn vrouw Ali de Stichting gestart. Inmiddels ben ik adviseur en denk en help ik mee bij de uitvoering van projecten, financieringen en evaluaties.

Rody Koelewijn

VoorzitterAls voorzitter ben ik het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld. Ik reis als het nodig is af naar Malawi om lopende- en afgeronde projecten te bezoeken en overleg te plegen met uitvoerders, onderaannemers, shareholders en andere partners.

Wilma Veerman - van Halteren

Ex-SecretarisVanaf 2002 ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden voor Afrika. Dit kwam op mijn pad en gaandeweg ben ik steeds meer betrokken geraakt. Malawi is een prachtig land, maar de bevolking is zo vreselijk arm en er is nog zoveel werk te doen, dat de moed je soms in de schoenen zakt. Vanaf mei 2017 ben ik officieel teruggetreden.

Cees Hopman

AdviseurMijn bestuursfunctie is adviseur, maar doordat ik ±130 dagen in het buitenland zijn neemt de voorzitter Jaap Offringa bij mijn afwezigheid de honneurs waar.

Peter van Halteren

BestuurslidAls bestuurslid ben ik nauw betrokken bij de situatie in Malawi. Gezien mijn achtergrond houdt ik mij onder andere bezig met het stellen van open vragen, zodat wij het geld dat wij ter beschikking hebben op de juiste manier inzetten.

Ton Kaptein

BestuurslidAls er een beoep wordt gedaan om je in te zetten voor hulp aan de derde wereld geef je hieraan gehoor.
Malawi behoort tot de armste landen in de wereld. Hulp is dringend gewenst om de levensomstandigheden te verbeteren.

Evita Heek

SecretarisVanuit mijn drijfveer om voor mensen een steentje bij te kunnen dragen zet ik mij in voor de stichting.
De wereld is groter dan Nederland en de realiteit blijkt anders in Afrika. Dit wil ik graag overbrengen naar de medemens en hen activeren tot nadenken.

Rick Heek

PenningmeesterDe stichting zet zich in voor de mensen in Malawi. Waar ik naartoe wil ik de grootst mogelijke hulp bieden in de gebieden waar wij werken. Mijn wens is om de mensen daar, voor zover dat kan, zelfvoorzienend te maken.

Matthias van Lummel

Public RelationsAls bestuurslid vervul ik de functie public relations. Ik neem de verantwoordelijkheid voor onder ander marketing & communicatie én wil de naamsbekendheid van de stichting vergroten.

Ro-Ann Koelewijn

BestuurslidAls bestuurslid ben ik het creatieve brein binnen de stichting en ondersteun ik de projecten waar nodig.

Onze partners

Onze sponsoren

Top